נרות חנוכה - כוחה של האש - היחס לשונה - חלק 1 מתוך 5


כתבתי בעבר על שיחה ששמעתי מפי הרב כרמי גרוס, ראש ישיבת הסדר הפונה אל ציבור שמגדיר עצמו כחרדי.

בשיחתו, כלל הרב גרוס גם רעיון מאוד יפה על נירות חנוכה, על מחלוקת מאוד ידועה בין בית שמאי ובית הלל לגבי אופן הדלקת נירות חנוכה.

אנסה להביא את תמצית הרעיון בפוסטים הבאים.

(כל טעות בהבנה, בהצגה או בפירוש - היא שלי ושלי בלבד! ר.ש.)