נרות חנוכה - כוחה של האש - היחס לשונה - חלק 2 מתוך 5


הרבה נכתב ונידון על שורש המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, אבל הפירוש שהביא הרב כרמי גרוס (משמו?) היה מחמם-לב.

פתח-סוגריים - תזכורת:

בתקופת חנוכה התרחשה מלחמת תרבות.

היוונים ניסו להפיץ את התרבות ההלניסטית, וברוב המקומות באימפריה היוונית, התקבלה התרבות היוונית בשמחה ואפילו בחום.

בארץ ישראל התעוררה התנגדות עזה לתרבות נתפסה שמערערת את כל יסודות היהדות, דבר שהוביל למרד המכבים ולמלחמה שהסתיימה בנצחון המכבים, פינוי שרידי ההל