נרות חנוכה - כוחה של האש - היחס לשונה - חלק 5 מתוך 5


השאלה היחידה שנותרה לי לאחר שמיעת הרעיון של הרב גרוס הייתה:

למה עוצרים בשמונה ימים?