top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

נרות חנוכה - כוחה של האש - היחס לשונה - חלק 5 מתוך 5

Updated: Nov 30, 2021

השאלה היחידה שנותרה לי לאחר שמיעת הרעיון של הרב גרוס הייתה:

למה עוצרים בשמונה ימים?

מילא, לשיטתם של בית שמאי, ה״תוכנית״ היא לכלות את האיום בשמונה ימים - ובתום שמונה ימים אין עוד איום לכלות.

אבל, לשיטת בית הלל, האם מובטח שבתום שמונה ימים תושלם המלאכה? יושלם החימום, ויחוברו הלבבות?

אלא להיפך - העצירה בשמונה רומזת שהחיבור הוא תהליך מתמשך, שתמיד צריך להשקיע בו, והשמונה ימים הראשונים בסך הכל מסמנים את הכיוון…

נתחיל בחימום, בחיבור - נתמיד בכך במשך תקופה מסויימת, ואם יסתייע בידינו - נתחבר לשונה.

וגם כשנצליח - אי אפשר להפסיק, כי בכדי לשמור על חיבור אמיתי - צריך תמיד להשקיע…

יישר כוח לרב כרמי גרוס, על הרעיון, ועל מלאכת הקודש שהוא עושה.


קישורים לחלקים האחרים:


6 views

Comentarios


bottom of page