נרות חנוכה - כוחה של האש - היחס לשונה - חלק 4 מתוך 5


אומרים בית שמאי - כאשר יש איום תרבותי, יש להלחם בו באש המכלה.

בתחלה יש הרבה רוע לשרוף, ואחר-כך יש פחו