ישיבת ההסדר החרדית הראשונה - מחשבות לקראת יום העצמאות ה-66 - חלק שני מתוך שלושה חלקים