ישיבת ההסדר החרדית הראשונה - מחשבות לקראת יום העצמאות ה-66 - חלק ראשון מתוך שלושה חלקים