top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

ישיבת ההסדר החרדית הראשונה - מחשבות לקראת יום העצמאות ה-66 - חלק ראשון מתוך שלושה חלקים


בשבת האחרונה (פרשת ״אמור״), ביקרו בקהילה ראש-הישיבה, מנכ״ל הישיבה וכמה תלמידים מישיבת הסדר שמגדירה את עצמה כ-״ישיבת ההסדר החרדית הראשונה״.

בעקבות זאת התחלתי לחשוב איך מגדירים חרדי? אולי התשובה הנכונה ביותר היא: עדיף לא לעסוק בהגדרות!

אבל, מכיוון שהעומדים בראש הישיבה מגדירים עצמם כ״חרדים״ (ראה ״ישיבת ההסדר החרדית הראשונה״), אני משתמש באפשרות השניה (שנכונה כתשובה ראשונית לכל שאלה שמתחילה ב-״מה ההגדרה ל...?״ - ״...דתי״, ״...חילוני״, ״...ימני״, ״...שמאלני״ וכו׳) - למה ואיך הם מגדירים עצמם כחרדים?

מבחינתי האישית, כשאני מנסה להבין מתי אני נכשל בתיוג של אדם/גוף/עמדה כחרדי, זה חרדי-כ״לא-ציוני״.

איך אני מגדיר ״לא-ציוני״? על-כך, מחר - יום הזיכרון לחללי צה״ל.

יהי זכרם ברוך, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים.

1 view

Comments


bottom of page