מחשבות בעקבות הרצח של מוחמד אבו-חד׳יר, ינוח בשלום על משכבו, חלק שלישי מתוך שלושה