top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

לקפוץ למים - עקב בצד אגודל | קפיצה גדולה - וצעדים קטנים

עוברים את התהום - בקפיצה גדולה. צריך ״פשוט לקפוץ למים״.

הדרך מורכבת - מהרבה צעדים קטנים. את הדרך עוברים ״עקב בצד אגודל״.

[בעקבות משוב מאחת המבקרות הנאמנות, יש דוגמה מעשית בסוף...]

(c) flickr | Zhao | Leap of Faith

לא מזמן, נקלעתי לדיון על איך לחולל שינוי, לתמיד.


הנושא היה איך מתחילים שינוי (מרזים, מתחילים לעשות כושר, לומדים שפה) - ומתמידים בו.

שתי העמדות שהוצגו בדיון היו האם ״צריך פשוט לקפוץ למים״ - או ״עקב בצד אגודל״.


אחרי הרבה חפירות (שאחסוך לכם) הגעתי ל״תובנה״ הבאה:

צריך פשוט לקפוץ למים - ולהמשיך עם עקב בצד אגודל.

צריך לעשות קפיצה גדולה - ועוד המון צעדים קטנים.


אסביר למה כוונתי.

  • אם לוקחים קפיצה גדולה - אם ״פשוט קופצים למים״, מסתכנים בהגזמה, שתגרום לנו לנטישה מהירה.

  • אם עושים צעדים קטנים - ״עקב בצד אגודל״, מסתכנים בהתקדמות איטית מדי, שלא נוכל לראות או להרגיש שום הבדל, מה שיגרום לתחושת ייאוש - ולנטישה.

הפיתרון הוא פשוט ״גם וגם״. גם קפיצה גדולה - וגם צעדים קטנים.

כשאנחנו רוצים לחולל שינוי, שיחזיק מעמד, להחלטה שלנו צריכים להיות שני המרכיבים הבאים:

  1. ״פשוט לקפוץ למים״, לקחת קפיצה גדולה, לקבל על עצמינו התחייבות נקודתית שהיא יותר ממה שאנחנו חושבים מסוגלים - החלטה שתוליך אותנו לתחילת הדרך לשינוי - שתראה לנו שאכן - אנחנו יכולים.

  2. ללכת ״עקב בצד אגודל״, ולעשות הרבה צעדים קטנים, להכניס ללו״ז שלנו - בתדירות גבוהה - פעילויות שתומכות בשינוי שאנחנו רוצים לחולל, כאשר כל פעילות הינה מספיק קטנה שתוכלו לעמוד בהתחייבות - וכך ״לקבע״ את השינוי ולהפוך אותו להיות חלק מעצמכם.

פשוט תקפצו למים - ותמשיכו ללכת עקב בצד אגודל!

בהצלחה...

 

למשל, אם השינוי הוא להתחיל - ולהמשיך - לרוץ, אז:

  • להחליט שרצים

  • החל ממחר! (או אפילו עכשיו)

  • וכמה פעמים בשבוע (לפחות 3 - כי פחות מזה קל מידי לאבד את הקביעות)

  • ואיזה מרחק - או כמה זמן (פחות קריטי - זה צעד קטן - ואפשר לשקול להגדיל את המרחק - או הזמן - בהמשך)


76 views

Comments


bottom of page