לקפוץ למים - עקב בצד אגודל | קפיצה גדולה - וצעדים קטנים

[Original Post in English, if you prefer]

[תורגם מאנגלית - אם נוח לכם באנגלית - אז בבקשה...]

עוברים את התהום - בקפיצה גדולה. צריך ״פשוט לקפוץ למים״.

הדרך מורכבת - מהרבה צעדים קטנים. את הדרך עוברים ״עקב בצד אגודל״.

[בעקבות משוב מאחת המבקרות הנאמנות, יש דוגמה מעשית בסוף...]