מודלים לחיקוי - הסכנה שבלהיות מושלם | משה רבינו ואהרון הכהן


Moses and Aaron, scanned from print, by unknown artist, dated from 1526 | Cooper Hewitt collection at Smithsonian Design Museum
Moses and Aaron

מה עוד אפשר ללמוד ממשה רבינו, ואהרון הכהן? <