אז *באמת*, למה אכפת לנו???

Updated: Nov 13, 2019


Tofi, a 3-months old dog, contemplating - Why?
Tofi, contemplating Why?

(The English version was published in November'19)


כולנו מכירים/זוכרים את הסיטואציה...


מישהו אמר לנו משהו - ונעלבנו. אולי כלפי חוץ ״החלקנו״ את זה, אבל עמוק בפנים - נעלבנו.