top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

Celi's Accident, Part 3 of 7


בעוד אני מחנה בחניון ביה״ח, מגיע טלפון (כן, מספר לא-מזוהה), ואני שוב עונה.

״שלום, מדבר חיים (שם בדוי וכו׳). אני הקב״ט של קרני-שומרון. הבנתי שאשתך הייתה מעורבת בתאונה באיזור שלנו. רציתי רק להגיד שאם אתה צריך משהו…״. כל ישראל ערבים זה לזה?

החניתי את המכונית, וצלצלתי לסלי - בשלב זה חלפה כשעה מהשיחה הראשונית…

היא עדכנה אותי שהיא במיון אורתופדי, ומיהרתי לשם.

הגעתי אליה בדיוק בזמן בדיקה ראשונית.

היא הייתה עדיין על קרש-הגב שעליו פינו אותה (מהסוג בו משתמשים כשיש חשש לפגיעה בעמוד שידרה), כשלצווארה סד, מהסוג ששמים כשיש חשש לפגיעה בעמוד-שידרה-צווארי…

סה״כ - לא מראה מלבב, בלשון המעטה - מעורר חששות כבדים - אבל ברוך ה׳ - בהכרה, ללא פגיעות משמעותיות ניכרות, ועם המון תקווה...

(המשך מחר...)

2 views0 comments

Commentaires


bottom of page