Celi's Accident, Part 3 of 7


בעוד אני מחנה בחניון ביה״ח, מגיע טלפון (כן, מספר לא-מזוהה), ואני שוב עונה.

״שלום, מדבר חיים (שם בדוי וכו׳). אני הקב״ט של קרני-שומרון. הבנתי שאשתך הייתה מעורבת בתאונה באיזור שלנו. רציתי רק להגיד שאם אתה צריך משהו…״. כל ישראל ערבים זה לזה?

החניתי את המכונית, וצלצלתי לסלי - בשלב זה חלפה כשעה מהשיחה הראשונית…

היא עדכנה אותי שהיא במיון אורתופדי, ומיהרתי לשם.

ה