Celi's Accident, Part 2 of 7


קיוויתי שתוך כדי נסיעה אקבל מושג על מה שקרה.

סגרתי את המחשב, זרקתי לתיק, אמרתי מילה לשאר הפגישות שלי שאני חייב לצאת (לא אמרתי למה - כי לא ידעתי לענות לשאלות, אז העדפתי לחכות ליותר מידע).

בדרך לאוטו, שוב שיחה מאותו מספר (שעכשיו כבר מוכר, ומבשר רעות…) - בחשש מה, עניתי.