top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

משפחת חאסכיה - ואנחנו - כמה יש ללמוד! איך לומדים?


לשמוע את גברת חאסכייה, ולהתפעל.

איזה אומץ. איזו מסירות. איזו מחוייבות.

מה קרה בסביבה של משפחת חאסכייה שהוביל את הבן שלה להתגייס לשירות קרבי בגולני, ואת אם-המשפחה לעמוד בגאון ולדבר בגאווה על עם ישראל? לא על מדינת ישראל (הזוי לכשעצמו…) - אלא על עם ישראל?

ולוואי שכולנו נזכה לחוכמה ואומץ לעמוד על האמת כמו אנט חאסכייה ומשפחתה, ובנם חוסאם - כך יש תקווה לעם למדינה לארץ ולשותפים...

ואני לא מתכוון לקריאות שלה נגד החמאס - אני מתכוון לשותפות אמת עם שותפי אמת.

המשפחה היא לא דרוזית - היא ערביה, מוסלמית...

אם כל השפויים, אם הקול השפוי, היה אמיץ כמוה, כמה יותר טוב היה העולם.

7 views0 comments

Comments


bottom of page