בזק בינלאומי (בב״ל) אינטרנט... ספק + תשתית? חוויות של מעבר - הטוב והמכוער [הרע - מחר]