top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

צוות לענין? 3 שאלות שחייבים לשאול


(פורסם לראשונה באנגלית בפברואר 2020.)

(נכתב חלקית במגדר נשי, בגלל קשיי השפה שלי. מתייחס לנשים וגברים כאחת.)


הנה שלוש שאלות, שממש קל לענות עליהן, שכשמצרפים את התשובות עליהן, יעזרו לכם לבחון את דעתכם על חברי הצוות שלכם:

  • אם יכולתם לשבט את חברת הצוות, כך שיהיו בצוות שתיים כמוה - הייתם משבטים אותה?

  • אם חברת הצוות הייתה אומרת לכם שהיא עוזבת מחר - הייתם מוטרדים - או נושמים לרווחה?

  • אם הייתם מקימים צוות חדש, ויכולתם לבחור את מי שאתם רוצים - הייתם בוחרים בה?

עוד שאלה שהתחרתה על מקום ברשימה הקצרה הזו:

  • אם חברת הצוות תעזוב את הצוות - כמה חשוב יהיה להחליף אותו? כמה קשה להחליף אותו?


מה אתם חושבים?

20 views0 comments

Comments


bottom of page