top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

סיפורה של החנוכיה - חלק שני ואחרון


ירון הפליא לעשות וניגר חנוכיה מדהימה, בה השתמשתי כחנוכיה ראשית למספר שנים, בהן נתתי לילדים להשתמש בחנוכיה משיעור א׳.


לפני כמה שנים, כשיונתן היה בשירות סדיר, הוא ביקש לקחת איתו את חנוכת-שיעור-א׳ לצבא, בכדי להדליק שם.


מסיבה כלשהיא, לפתע נתקפתי ״רגלים קרות״ והחלטתי לשלוח איתו את חנוכית-ירון-נאור.

וטוב שכך - יונתן חזר על הגיאה שלי משיעור א׳, והדליק בחנוכיה מעץ נירות שעווה - עם תוצאות חמורות משלי - החנוכיה עלתה באש (לא היו לכך השלכות נוספות, שכן השריפה כובתה בזמן - אך החנוכיה די ניזוקה).

היא עדיין ראויה לשימוש...

אז הבנתי כי אני קשור יותר לחנוכיץ-שיעור-א׳ מאשר לחנוכית-ירון-נאור - ומאז אני

מדליק בחנוכית-שיעור-א׳.


4 views0 comments

Comments


bottom of page