סיפורה של החנוכיה - חלק שני ואחרון


ירון הפליא לעשות וניגר חנוכיה מדהימה, בה השתמשתי כחנוכיה ראשית למספר שנים, בהן נתתי לילדים להשתמש בחנוכיה משיעור א׳.


לפני