נחל עמוד - מסלול מעגלי


ביום השני, החלטנו לעשות מסלול קל יותר. עם מים. וצל. אז נסענו לחניון נחל עמוד...


סיכום: