top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

מחשבות בעקבות המבצע בעזה - חלק ראשון מתוך שניים


באחד מסרטיו של ג׳ים קארי, Bruce Almighty (ובעברית - ברוס כל-יכול), הא-ל נותן לגיבור, ברוס, יכולות לנהל את העולם…

וברוס מגלה שלכל החלטה יש השלכות.

שזה לא מספיק ״פשוט״ לקבל החלטה, אלא שלכל החלטה יש תופעות לוואי, ןלכל תופעת לוואי יש השלכות… והסיבוכיות הולכת וגדלה.

בשלב מסויים הבין ברוס את העניין, וויתר על היותו כל-יכול.

אני חושב שאנחנו אינטואיטיבית מבינים את הבעיה - למשל, כשמערכת המשפט שולחת גנב לכלא לשנתיים, היא גם פוגעת באשתו, בילדיו ובהוריו (ואולי עוד).

אז מה נעשה? לא נעניש את הגנב?

טוב, הבנתם…

ואיך כל זה קשור לעזה?

שאם הייתה לי הזכות והיכולת ״להחליט״ מה אני רוצה שיקרה, אין לי שמץ של מושג מה הייתי בוחר, מה הייתי ממליץ, מה הייתי מוליך.

(המשך מחר?)

3 views

Comments


bottom of page