זהו. האינטרנט שב למחוזותינו. הכרזנו על שלום עולמי!peace

תקציר הפרקים הקודמים:

רצינו אינטרנט אחר, קיבלנו קדחת, חום, עצבים - והיינו בלי אינטרנט לשבוע.