top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

זהו. האינטרנט שב למחוזותינו. הכרזנו על שלום עולמי!peace

תקציר הפרקים הקודמים:

רצינו אינטרנט אחר, קיבלנו קדחת, חום, עצבים - והיינו בלי אינטרנט לשבוע.

אז זהו.

אני מקווה שהיום ביליתי בפעם האחרונה עם מוקדני השירות ושימור הלקוחות של בב״ל.

דיברתי עם שלמה משימור לקוחות אמר לי שהם לוקחים אחריות, וממש מתנצלים ויזכו אותי על השבוע ללא גלישה, התפוצצתי...

אמרתי שאין לי בעיה עם כל מה שקרה, אבל אי אפשר לומר משפט כמו ״אני לוקח אחריות״ מצד אחד - ולנסות לסגור את הסיפור בזיכוי על הימים בלי אינטרנט...

אמרתי לו שידבר עם המנהל שלו, ושיחזור אלי להסביר לי למה להישאר.

הוא הבטיח שיתקשר ב-3.

בינתיים, לאחר התייעצות עם החצי-הראשון שלי, שאמרה ״עזוב. זה מתסכל אותנו יותר מידי. כרגע עובד? אל תתאמץ על פיצוי שיפוי בינוי פינוי וניקוי. עזוב״, החלטתי שלא משנה...

שלמה התקשר ב-4, ואמרתי לו ״עזוב, לא משנה״.

אז הוא אמר שהם:

  • יזכו אותנו על הימים ללא גלישה, וגם

  • יתנו לנו חודש חינם, וגם

  • יורידו את העלות בשנה הראשונה ל-90 ש״ח

האמת? הרגשתי פחות מבואס איתם אח״כ.

אז, ברוח השלום העולמי החדש, We'll give peace a chance

בהצלחה לכולנו!


7 views0 comments

Comments


bottom of page