המרוץ למליון - תחנות בחיים עד החתונה - חלק 5


הרמז הבא היה התמונה הבאה:

(הגוגל טוען שזה פרח אמנון-ותמר, מה שכמובן רומז לגן אמנון-ותמר…)

הלכנו לגן (שהיה ס