top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

המרוץ למליון - תחנות בחיים עד החתונה - חלק 4


מישיבת בני-עקיבא, המשכנו לסניף בני-עקיבא.

אומנם, יונתן לא היה הפעיל הכי פעיל של בנ״ע, אבל עם זאת, מספיק מעורב שנפיל עליו את משימת בני-עקיבא…

הלכנו לסניף, ושם ברחבה, נדרש יונתן להוביל אותנו במוראל - א שיקי-קי-קוקוקו וכו׳

יונתן זרם - ואנחנו איתו…

תמונות מפלילות (כן, יש גם סירטונים אבל הם נאסרו לפירסום) ניתן לראות:

(תרוץ הרמז הרגיל נכנס כאן.)

מכן המשכנו לאשכול-פיס, מקום משכנם של חוגי ההעשרה של עיריית רעננה, בהם השתתף יונתן מכיתה ד׳ ועד סוף כיתה ח׳.

המשימה שנרקחה עבורו הייתה לקבל בקבוק שתיה, בלון - ולבצע ניסוי ביתי (באמצעות הוראות שסופקו לו) שאמור לגרום לבלון להתנפח.

והנה התמונות:

1 view0 comments

Comments


bottom of page