top of page
  • Writer's pictureReuven Sherwin

המרוץ למליון - תחנות בחיים עד החתונה - חלק 2


הרמז הבא הוביל אותנו ללשכת הגיוס בתל-השומר (סליחה - אני לא בטוח איך נראו הרמזים, אבל בלי-נדר נעדכן את הבלוג בהמשך עם שיפוצים מתמר ויואל).

המטלה בתל-השומר הייתה הברקה שהובילה להשתוללות והשפרצות - מילאנו בקבוקים במים (למשקל ויציבות) והעמדנו את הבקבוק על גג המכונית.

אז שלפנו אקדח מים (רובה מים למעשה, אבל הכי קטן שסלי מצאה בחנות) ויונתן נדרש להפיל את הבקבוקים במיכל אחד, משימה שעמד בה בכבוד.

כמובן שכולנו גם רצינו לנסות, אז היה כיף וסבבה וכל זה…

גמרנו את כל המים שהיו ברשותינו, והתארגנו על הרמז הבא - בכל זאת, יום שישי, ויש עוד מה לעשות.

(המשך בשבוע הבא)

4 views0 comments

Comments


bottom of page