גיאומטריה של צוותים, החוק הראשון | בהשראת שי כפיר, חלק שני ואחרון


(המשך מאתמול)

אז ברור לכל קורא שזו הקצנה, ושהחיים הם לא שחור-לבן ושצריך לאזן, ושלחברי צוות צריך להיות אכפת מכל תחומי האחריות - בלא להזניח את שלהם, וכולי וכולי…

אז מה החידוש? מה התובנה? בשיחה עם שי הוא נתן המחשה שמאוד מחדדת את נו