אמונה היא חוסר ידיעה. אם נוכיח אז לא נאמין...לקראת ארוע משפחתי, נתבקשנו כולנו להגדיר ״מהי אמונה?״ עבורינו.